Wojskowe Centrum Metrologii

logo
Strona Główna

Możliwości technicznePorównania międzylaboratoryjne • Upoważnione LM


Loga Metrologii i PCA

 

Głównym celem działalności metrologicznej w resorcie obrony narodowej jest zapewnienie jednolitości miar i dokładności pomiarów jako podsystemu zabezpieczenia technicznego eksploatacji sprzętu wojskowego (SpW) zgodnie z wymaganiami taktyczno – technicznymi oraz bojowymi współczesnego pola walki.

Cel ten jest głównie realizowany poprzez utrzymywanie wojskowych wzorców pomiarowych odniesienia oraz zapewnienie spójności pomiarowej wyposażenia pomiarowego stosowanego do bezpośredniej obsługi technicznej SpW, drogą porównań  za pośrednictwem tych wzorców z państwowymi i międzynarodowymi wzorcami jednostek miar.


rss
09 sierpnia 2022
go-up
Kontakt

Wojskowe Centrum Metrologii
Al. Jerozolimskie 97
00-909 Warszawa
tel. 261849016
wcm@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane
CWOM
SWOM