Wojskowe Centrum Metrologii

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
21 czerwca 2018
IX Międzynarodowa Wojskowa Konferencja Metrologiczna
IX Międzynarodowa Wojskowa Konferencja Metrologiczna została zorganizowana w Werhrtechnische Dienstelle 81 w Greing (Republika Federalna Niemiec), w której uczestniczyli przedstawiciele Wojskowego Centrum Metrologii.

W Konferencji wzięli udział przedstawiciel następujących państw i instytucji powiązanych z NATO: Niemiec, Kanady, Czech, Węgier, Holandii, Polski, USA, Grecji i NSPA.

Podczas konferencji:

· Zapoznano uczestników z wynikami kwestionariuszy przesłanych przez państwa uczestniczące w konferencji dotychczasowych funkcjonowania wojskowych struktur metrologicznych.

· Poruszono kwestię określenia kraju wiodącego w zakresie kalibracji przyrządów pomiarowych podczas misji.

· Przedstawiono projekt naklejek kalibracyjnych ALogP-33 służących do oznaczania statusu przyrządu pomiarowego.

· Przedstawiono stan realizacji porównań międzylaboratoryjnych – ILC 2016 w zakresie pomiarów napięć DC i AC.

· Przedstawiono zasady funkcjonowania platformy internetowej (SharePoints for IMMC).

· Uczestnicy wizytowali stacjonarne i mobilne laboratorium metrologiczne Bundeswery

 

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowe Centrum Metrologii
Al. Jerozolimskie 97
00-909 Warszawa
tel. 261849016
wcm@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane
CWOM
SWOM