Wojskowe Centrum Metrologii

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
24 lutego 2020
Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy OUM a 3 WOM
W dniu 24 lutego 2020 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy, wymianie doświadczeń oraz podejmowaniu wspólnych działań na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy w zakresie metrologii pomiędzy 3 Wojskowym Ośrodkiem Metrologii w Oleśnicy, a Okręgowym Urzędem Miar we Wrocławiu.

Porozumienie podpisali Pan Robert Czajkowski, Dyrektor Urzędu oraz ppłk Mirosław Banach, Dyrektor 3 WOM.

Wspólne działania będą ukierunkowane na:

  • współpracę w zakresie porównań międzylaboratoryjnych,
  • współpracę w zakresie auditów wewnętrznych, technicznych i systemowych,
  • wspólnej organizacji i realizacji wydarzeń naukowo-technologicznych, wykładów otwartych, szkoleń i warsztatów,
  • wykorzystywaniu we wspólnych działaniach potencjału naukowo-badawczego.

W uroczystości podpisania porozumienia uczestniczyli kierownicy komórek wewnętrznych 3 WOM oraz kierownicy Zespołu Laboratoriów Wzorcujących OUM we Wrocławiu.

 
generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowe Centrum Metrologii
Al. Jerozolimskie 97
00-909 Warszawa
tel. 261849016
wcm@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane
CWOM
SWOM