Wojskowe Centrum Metrologii


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Akty prawne

NORMUJĄCE DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW METROLOGII
W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (tekst ujednolicony)
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Art. 29.)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 lutego 2005 w sprawie jednolitości miar i dokładności pomiarów związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa /tekst ujednolicony/
Decyzja Nr 209/MON z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie działalności metrologicznej w resorcie obrony narodowej
Decyzja Nr 1/Spec./WCM Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji działalności metrologicznej w resorcie obrony narodowej ZM-01"
Decyzja Nr 2/Spec./WCM Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniajaca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji działalności metrologicznej w resorcie obrony narodowej ZM-01"
Decyzja Nr 42/MON z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Służby Metrologii Wojska Polskiego
Decyzja Nr 47/MON z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki okolicznościowej Służby Metrologii Wojska Polskiego
Decyzja Nr 223/MON z dnia 6 maja 2008 r. z sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej w resorcie obrony narodowej systemu informatycznego metrologii wojskowej "SIMW Logis_Net"
Decyzja Nr 1/WCM z dnia 05 stycznia 2017 r. w sprawie gospodarowania pieczęciami służbowymi - cechami kalibracji/sprawdzenia ZM-01.4 wyd. 1
Decyzja Nr 3/WCM z dnia 30 czerwca 2015 r. uchylająca Decyzję Nr 34/WCM/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. oraz Decyzję Nr 48/WCM/2009 z dnia 18 września 2009 r.
Decyzja Nr 17/WCM z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wymagań dotyczących udzielania upoważnień laboratoriom metrologicznym w zakresie kalibracji lub sprawdzania przyrządów pomiarowych przeznaczonych na cele obronności państwa ZM-01.1 wyd. 4
Decyzja Nr 18/WCM z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wymagań dotyczących zapewnienia spójności pomiarowej oraz stwierdzania zgodności z wymaganiami (obowiązuje od 01.05.2019 r.) ZM-01.6 wyd. 1
Decyzja Nr 19/WCM z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wymagań dotyczących udzielania upoważnień laboratoriom metrologicznym w zakresie kalibracji i/lub sprawdzania przyrządów pomiarowych przeznaczonych na cele obronności państwa ZM-01.1 wyd. 5 (obowiązuje od 01.06.2020 r.)
Decyzja Nr 22/WCM z dnia 05 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia dziedzin pomiarowych oraz grup przyrządów pomiarowych przeznaczonych na cele obronności państwa podlegające kontroli metrologicznej
Decyzja Nr 36/WCM z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie określenia rejonów odpowiedzialności wojskowych ośrodków metrologii
Decyzja Nr 60/WCM z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie indywidualnych uprawnień metrologicznych ZM-01.7
 
Wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wzorców jednostek miar i przyrządów pomiarowych kontrolnych dostarczanych do resortu obrony narodowej w ramach postępowania o udzielanie zamówienia
    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowe Centrum Metrologii
Al. Jerozolimskie 97
00-909 Warszawa
tel. 261849016
wcm@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane
CWOM
SWOM