Wojskowe Centrum Metrologii


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Rys historyczny

Pierwsze struktury organów metrologii w siłach zbrojnych powstały w początkach lat 60., podczas wprowadzania na uzbrojenie samolotów odrzutowych, zestawów rakietowych, systemów radiolokacyjnych i innego sprzętu o wysokim poziomie zaawansowania technicznego. Do obsługi przyrządów serwisowych powołano wojskowe organy metrologiczne – laboratoria pomiarowe. 

Pierwszym laboratorium, założonym w lipcu 1961 roku, zajmującym się problematyką metrologii było Laboratorium Legalizacji Przyrządów Pomiarowych w Zielonce k/Warszawy, przemianowane na Ośrodek Legalizacji i Pomiarów. Następnie sformowane zostały laboratoria pomiarowe w Wojskach Lotniczych i Obrony Powietrznej Kraju oraz Pomorskiego i Śląskiego Okręgu Wojskowego. 

Historia centralnego organu nadzoru metrologicznego (pełniącego funkcje organizacyjne, koordynacyjne i kontrolne w działalności metrologicznej Sił Zbrojnych RP), ma swój początek w 1966 roku. Pierwszym formalnym organem kierowania metrologią była Wojskowa Inspekcja Metrologii Technicznej (WIMT). 

Kolejnym krokiem kształtowania się centralnych struktur metrologii było utworzenie w 1967 roku z Ośrodka Legalizacji i Pomiarów - Centralnego Ośrodka Legalizacji Aparatury Pomiarowej (COLAP). Od tego czasu metrologia w siłach zbrojnych zorganizowana była w następujących formach instytucjonalnych: 

  organach nadzoru metrologicznego – WIMT, COLAP,

  instytucjach wykonawczych – wojskowych ośrodkach, laboratoriach, zakładach, pracowniach w i punktach metrologicznych. 

Trzy lata później COLAP zostaje przeformowany w samodzielną jednostkę podległą szefowi Służby Uzbrojenia i Elektroniki MON, a następnie w 1980 roku podległą szefowi Sztabu Służb Technicznych, Głównego Inspektora Techniki Wojska Polskiego. W ten sposób powstał Centralny Ośrodek Metrologii Wojskowej, który utworzono 30 stycznia 1984 r. W ramach dalszego doskonalenia działalności służby metrologii oraz dostosowywania wojskowych ogniw metrologicznych i zasad ich funkcjonowania do rosnących wymogów, zostaje utworzone stanowisko Metrologa Wojska Polskiego w kierownictwie Sztabu Służb Technicznych MON.

W 1994 roku powstaje, jako naczelny organ metrologii Wojskowy Nadzór Metrologiczny.

1 lipca 2006 roku zostaje utworzone Wojskowe Centrum Metrologii, którym kieruje Dyrektor Centrum – Naczelny Metrolog WP, a instytucjami wykonawczymi są Centralny Wojskowy Ośrodek Metrologii oraz pięć wojskowych ośrodków metrologii, w tym Specjalistyczny Wojskowy Ośrodek Metrologii przeznaczony do zabezpieczenia eksploatacji najnowszej techniki lotniczej (samoloty F-16).

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowe Centrum Metrologii
Al. Jerozolimskie 97
00-909 Warszawa
tel. 261849016
wcm@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane
CWOM
SWOM