Wojskowe Centrum Metrologii


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Struktura metrologii w RON

Instytucją właściwą w sprawach działalności metrologicznej w resorcie obrony narodowej jest Wojskowe Centrum Metrologii, będące jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, której podporządkowanie określa decyzja Ministra Obrony Narodowej w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

Strukturę metrologii w Ministerstwie Obrony Narodowej tworzą:

 • Wojskowe Centrum Metrologii z siedzibą w Warszawie (WCM)
 • Centralny Wojskowy Ośrodek Metrologii z siedzibą w Warszawie (CWOM)
 • Specjalistyczny Wojskowy Ośrodek Metrologii z siedzibą w Poznaniu (SWOM)
 • 1 Wojskowy Ośrodek Metrologii z siedzibą w Gdyni (1 WOM)
 • 2 Wojskowy Ośrodek Metrologii z siedzibą w Bydgoszczy (2 WOM)
 • 3 Wojskowy Ośrodek Metrologii z siedzibą we Oleśnicy (3 WOM)
 • 4 Wojskowy Ośrodek Metrologii z siedzibą w Radomiu (4 WOM)

 

SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ METROLOGII W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

Struktura WCM Struktura CWOM Struktura SWOM Struktura 1WOM Struktura 2WOM Struktura 3WOM Struktura 4 WOM

Struktura

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowe Centrum Metrologii
Al. Jerozolimskie 97
00-909 Warszawa
tel. 261849016
wcm@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane
CWOM
SWOM